Är du nöjd eller?

2 juli, 2021 Av Av dekalbolaget

Hej

Tack för att du vill svara på några korta frågor om din upplevelse av Fritidsbankens profilshop.

Skala

1 = Inte så bra
5 = Utmärkt!

Hur upplever du Fritidsbankens profilshop generellt?
Hur enkelt är det att hitta produkterna du söker?